Mynediad PA i’r rhyngrwyd yn annibynadwy ar ddydd Mercher 4ydd Hydref 22:00-23:59

Mae’n bosib y bydd toriadau yng nghysylltiadau gwasanaethau rhwydwaith y Brifysgol bydd ar adegau rhwng 22:00 a 23:59 nos Fercher 4 Hydref, oherwydd gwaith brys yng Nghyfnewidfa BT Aberystwyth. Efallai na fydd yr holl wasanaethau rhyngrwyd (gan gynnwys Office365, Blackboard, Panopto, Turnitin, ac adnoddau ar-lein y llyfrgelloedd) ar gael ar y campws yn ystod y cyfnod hwn a dylid eu hystyried yn annibynadwy rhwng yr amseroedd hynny. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

TGCh – cyfnod mewn perygl estynedig: 7am -10am Dydd Mawrth 6ed Mehefin

Byddwn yn cynnal cyfnod cynnal a chadw TG estynedig rhwng 07:00-10:00 ddydd Mawrth 6 Mehefin 2023.

Gallai’r gwaith hwn effeithio ar holl systemau a gwasanaethau Prifysgol Aberystwyth gan gynnwys cymwysiadau, tudalennau gwe, storfeydd ffeiliau a systemau argraffu.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Cewch rhagor o wybodaeth am ein cyfnodau cynnal a chadw yn ein Cwestiynau Cyffredin yma.