Mynediad PA i’r rhyngrwyd yn annibynadwy ar ddydd Mercher 4ydd Hydref 22:00-23:59

Mae’n bosib y bydd toriadau yng nghysylltiadau gwasanaethau rhwydwaith y Brifysgol bydd ar adegau rhwng 22:00 a 23:59 nos Fercher 4 Hydref, oherwydd gwaith brys yng Nghyfnewidfa BT Aberystwyth. Efallai na fydd yr holl wasanaethau rhyngrwyd (gan gynnwys Office365, Blackboard, Panopto, Turnitin, ac adnoddau ar-lein y llyfrgelloedd) ar gael ar y campws yn ystod y cyfnod hwn a dylid eu hystyried yn annibynadwy rhwng yr amseroedd hynny. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaeth Argraffu Canolog ar gael yn ysbeidiol bore dydd Mawrth Medi 19eg 2023

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, bydd y gwasanaeth argraffu canolog ar gael yn ysbeidiol ddydd Mawrth Medi 19eg 06:00-12:00. Os byddwch chi’n dod ar draws problem gyda’r gwasanaeth, ceisiwch eto yn nes ymlaen. Os hoffech wneud unrhyw waith argraffu brys yn ystod y cyfnod hwn, cysylltwch â Desg Gwasanaeth y GG https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/.Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra a byddwn yn rhoi rhagor o ddiweddariadau pan fydd y gwasanaeth wedi’i adfer yn llawn (trwyr Twitter / X @aberuni_is a’n blog diweddariadau Gwasanaethau GG)

Rhwydwaith campws Gogerddan wedi’i adfer ar wahan i Adeilad Stapledon 09:10 25/7/2023

Mae’r broblem a oedd yn effeithio ar rhwydwaith y campws wedi’i leoli yn Adeilad Stapledon ar Gampws Gogerddan. Mae cyfarpar newydd yn cael ei osod yn Adeilad Stapledon a bydd y rhwydwaith yn cael ei adfer yno cyn gynted â bod y gwaith wedi’i gwblhau. Yn y cyfamser dylid barhau i ystyried y rhwydwaith mewn perygl.

Amser segur AStRA, ABW, PURE a myadmin 16:00 heddiw, dydd Gwener 30ain Mehefin tan 12:00 dydd Llun 3ydd Gorffennaf

Ni fydd AStRA, ABW, PURE na myadmin ar gael o 16:00 heddiw, dydd Gwener 30ain Mehefin tan 12:00 dydd Llun 3ydd Gorffennaf. Ni fydd fersiwn cleient ABW na’r fersiwn hunan-wasanaeth ar-lein (abw.aber.ac.uk) ar gael yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal â nifer o raglenni myadmin (myadmin.aber.ac.uk) megis CCE a Thaflenni Amser. Dylai pob defnyddiwr sicrhau bod yr holl daflenni amser cyflogau ar myadmin yn cael eu cwblhau cyn yr amser segur hwn, a bod unrhyw dasgau ABW sydd heb gael eu cwblhau gan gynnwys cymeradwyaeth gwyliau ac unrhyw geisiadau ar gyfer archebu prynu hefyd wedi’u cwblhau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mae staff GG yn gweithio dros y penwythnos a byddant yn ymdrechu i adfer gwasanaethau cyn gynted â phosibl. Fe fyddwn yn cyhoeddi pan fydd y gwasnaethau ar gael eto ar ein gwasanaeth Twitter @aberuni_is ac ein blog diweddariadau Gwasanaethau GG.