Telephony Mewn Perygl

Mae’n bosibl na fydd modd gwneud/derbyn galwadau ffôn allanol yn ystod y cyfnod rhwng 08:00 a 10:00 ar 13 Mehefin a rhwng 08:00 a 10:00 ar 15 Mehefin.

Byddwn yn gosod caledwedd newydd yn ystod y cyfnod hwn a bydd unrhyw alwadau ffôn allanol yn cael eu datgysylltu yn ystod y gwaith trosglwyddo.