Rhwydwaith campws Gogerddan wedi’i adfer ar wahan i Adeilad Stapledon 09:10 25/7/2023

Mae’r broblem a oedd yn effeithio ar rhwydwaith y campws wedi’i leoli yn Adeilad Stapledon ar Gampws Gogerddan. Mae cyfarpar newydd yn cael ei osod yn Adeilad Stapledon a bydd y rhwydwaith yn cael ei adfer yno cyn gynted â bod y gwaith wedi’i gwblhau. Yn y cyfamser dylid barhau i ystyried y rhwydwaith mewn perygl.