Mae gwasanaeth argraffu/copïo/llungopïo y Brifysgol ar yn awr wedi eu hadfer

Mae’r gwasanaeth argraffu a llungopïo wedi’i adfer erbyn hyn ar ôl waith cynnal a chadw hanfodol,  bore dydd Mawrth Medi 19eg.  Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau: gg@aber.ac.uk / 01970 62 2400. Diolch i chi am eich amynedd.