Ebost mewn camgymeriad “Rydych chi wedi ymuno â’r grŵp PHISHING_SIM_TARGETED_USERS”

Mae’n bosibl bod rhai staff wedi derbyn e-bost gyda’r pwnc “Rydych chi wedi ymuno â’r grŵp PHISHING_SIM_TARGETED_USERS” heno (11 Hydref 2023). Cafodd yr e-bost yma ei anfon mewn camgymeriad gan Gwasanaethau Gwybodaeth – gallwch ei ddiystyru a’i ddileu. Ni ddylai derbyn yr e-bost yma beri unrhyw bryderon o ran diogelwch. Ymddiheurwn am unrhyw ddryswch neu bryder a achosir.